مواد کامپوزیت

مواد کامپوزیت چیست

مواد کامپوزیت چیست ؟

مواد کامپوزیت چیست ؟  ماده مرکب یا چندسازه که به صورت خلاصه کامپوزیت گفته می‌شود، یک جامد غیر یکنواخت است که از دو یا چند ماده مختلف ... ادامه مطلب