همکاری های tnoa


همکاری های tnoa

  • شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
  • فرایند
  • فاد
  • راه آهن جمهوری اسلامی ایران

  • دیاکو اکسسوری
  • پژوهشگاه فضایی ایران
  • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی